Etusivu Hinnasto ja kurssit Kalusto Yritys

Oppilaille

Opetuslupa oppilaille

10+10 kokeilulupa

Lisätietoja henkilöautokortista oppilaille

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kurssille WebAuton kautta tai ottamalla yhteyttä autokoulun toimistoon.

Kurssin alku

Ennen kurssin alkua on hyvä tulla käymään autokoululla. Saat silloin mukaasi oppikirjan, lukujärjestyksen ja teemme tarvittavat paperityöt.  Ajokorttia varten tarvitaan ajokorttilupa, jonka myöntää Ajovarma. Ajokorttilupahakemukseen tarvitset 2 passivalokuvaa, kuitin 40 € ajokorttilupamaksusta sekä lääkärintodistuksen ellei sinulla ole jo suoritettuja ajokortteja. Teemme hakemuksen puolestasi ja kun olet tuonut kaikki liitteet, toimitamme sen Ajovarmaan. Käsittelyaika on 1-2 viikkoa joten hakemus kannattaa toimittaa hyvissä ajoin, sillä teoriakoetta ei voi varata ennen kuin hakemus on käsitelty.

Teoriatunnit

Perusvaiheessa teoriaopetusta on vähintään 19 tuntia, jo suoritetut ajokortit vaikuttavat teoriatuntien määrään vähentävästi. Teoriatuntien käymiseen menee aikaa 3-4 viikkoa, eli ne kannattaa käydä pari kuukautta aiemmin kun täytät 18 vuotta jotta ehdit suorittamaan teoriakokeen ajoissa.

Teoriakoe

Teoriakokeen voit suorittaa kun kaikki teoriatunnit on käyty, ajokorttilupahakemus on käsitelty Ajovarman palvelupisteellä sekä koeharjoitukset sujuvat hyvin. Teoriakoeharjoituksia löydät omilta WebAuton sivuiltasi ja voit tulla harjoittelemaan myös autokoululle.

Voit mennä teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin täytät 18. Tarvittavat paperit kokeeseen saat autokoululta, josta myös varataan koeaika Ajovarman palvelupisteelle (A-katsastus Tommolankadulla). Huomioithan, että teoriakokeeseen mentäessä on oltava mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Teoriakoe maksaa 31 €, samalla maksetaan myös ajokoekoemaksu 65 €.

Ajo-opetus

Ajo-opetuksen voit aloittaa kun ensimmäiset teoriatunnit on käyty. Ajotuntien käymiseen kannattaa varata aikaa pari kuukautta, sillä pääsemme liukkaanradalle ja simulaattoriin vain tiettyinä varattuina aikoina. Ajo-opetuksessa edetään vaiheittain käsittelytaidoista liikennetilanteiden kautta yhä itsenäisempään ajamiseen.

Opetusta on vähintään 18 tuntia. Jos sinulla on suoritettuna mopokortti, ajo-opetusta on vähintään 17 tuntia ja A1-kortilla 13 tuntia. Tunneista yksi suoritetaan liukkaanharjoitteluradalla ja pimeänajo-opetus suoritetaan simulaattorissa.

Ajokoe

Ajokokeeseen voit mennä täytettyäsi 18 vuotta. Koe suoritetaan Ajovarman palvelupisteellä Tommolankadulla (A-katsastus) ja siihen on varattu aikaa 50 minuuttia, joista 35 minuuttia ajetaan liikenteessä. Jos koe on hyväksytty, saat heti väliaikaisen ajoluvan, pitkäaikainen ajokortti postitetaan sinulle sen valmistuttua muutaman viikon kuluessa.

Jos ajokoe on hylätty, tutkinnonvastaanottaja määrää 1-5 lisäajotuntia ja varaamme autokoululla sinulle uuden ajokoeajan.

Harjoitteluvaihe

Hyväksytyn ajokokeen jälkeen alkaa harjoitteluvaihe, jolloin itsenäisesti harjoittelet ajoa liikenteessä. 1-3 kuukauden kuluttua ajokokeesta sinun tulee osallistua autokoululla harjoitteluvaiheen palautejaksoon, johon sisältyy 2 ajotuntia ja yksi teoriatunti. Ensimmäinen ajoista on yksilötunti joka ajetaan ennen teoriatuntia ja toinen on ryhmäajo, joka ajetaan viimeisenä. Huomioithan kurssille ilmoittautuessa, että ensimmäinen ajotunti tulee ajaa ennen ilmoitettua teoriatuntia.

Syventävä vaihe

Syventävässä vaiheessa kehitetään perusvaiheen opetuksessa ja harjoitteluvaiheessa hankittuja tietoja ja taitoja. Siinä lisätään valmiuksia ajaa vaikeissa olosuhteissa, tunnistaa ja välttää vaaratilanteita sekä ottaa huomioon ympäristövaikutuksia.

Syventävän vaiheen voit aloittaa aikaisintaan 3 kk ajokortin myöntämisestä, myös harjoitteluvaiheen tulee olla suoritettuna. Syventävä vaihe täytyy suorittaa viimeistään kahden vuoden kuluessa ajokortin myöntämisestä mutta suosittelemme, että kurssin suorittaisi 6-12 kk kuluttua ajokokeesta. Kurssiin kuuluu itsearviointia, vuorovaikutustesti, 2 ajotuntia, 2 teoriatuntia sekä harjoittelun liukkaanradalla. Ajotunnit ajetaan autokoulun autoilla ennen liukasrataa keskittyen mm. taloudelliseen ajotapaan. Ajotuntien päätteeksi saat opettajalta vinkkejä ja palautetta oman ajotaitosi kehittämiseen.

Liukkaanharjoitteluradalla opetus alkaa Turvahallista, jossa pääset kokeilemaan mm. törmäyskelkkaa sekä pelastautumista katollaan olevasta autosta. Radalla harjoittelujen aiheina ovat nopeuden ja turvavälin merkitys, pidon ja liukkauden tunnistaminen sekä ohjaamis- ja jarrutustekniikka. Päivän päätteeksi autokoululla pidetään kaksi teoriatuntia. Kurssin suorituksen jälkeen saat autokoululta todistuksen syventävän vaiheen suorittamisesta, jonka toimitat Ajovarman palvelupisteelle.