Etusivu Hinnasto ja kurssit Kalusto Yritys

Oppilaille

Opetuslupa oppilaille

Lisätietoja henkilöautokortista oppilaille

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kurssille WebAuton kautta tai ottamalla yhteyttä autokoulun toimistoon. Jos sinulla on jo aiemmin myönnetty ajokortti, ei sinun tarvitse suorittaa EAS-koulutusta ja voit näin ollen aloittaa kurssin ajotunneilla heti kun haluat. Sinun ei siis tarvitse odottaa kurssien aloituspäivään. Ota yhteyttä autokouluun ja voit aloita opintosi heti ilman viiveitä.

Kurssin alku

Ennen kurssin alkua on hyvä tulla käymään autokoululla. Saat silloin mukaasi oppikirjan, lukujärjestyksen ja teemme tarvittavat paperityöt.  Ajokorttia varten tarvitaan ajokorttilupa, jonka myöntää Ajovarma. Ajokorttilupahakemukseen tarvitset 2 passivalokuvaa. 1.7.2018 alkaen lääkärintodistusta ei tarvitse toimittaa. Ajokortin suorittaja antaa vakuutuksen terveydentilastaan ajokorttilupahakemukseen. Teemme hakemuksen puolestasi ja kun olet tuonut kaikki liitteet, toimitamme sen Ajovarmaan. Ajokorttilupahakemus (35€) maksetaan sähköpostiin tulleen Ajovarman ennakkomaksulinkin kautta. Käsittelyaika on 1-2 viikkoa joten hakemus kannattaa toimittaa hyvissä ajoin, sillä teoriakoetta ei voi varata ennen kuin hakemus on käsitelty.

Teoriatunnit

Uusi ajokorttilakimuutos astuu voimaan 1.7.2018 jonka seurauksena pakollista teoriaopetusta on 4h (EAS-koulutus) heille joilla ei ole aikaisempaa ajokorttia. Heillä joilla on jo aikaisemmin myönnetty ajokortti, ei pakollista teoriaopetusvaatimusta ole ollenkaan. Suosittelemme kuitenkin suorittamaan vähintään 4 tuntia teoriaa jotta saat tarvittavat perustiedot liikennejärjestelmästä ja turvallisesta liikenteessä liikkumisesta.

Teoriakoe

Teoriakokeen voit suorittaa kun kaikki teoriatunnit on käyty, ajokorttilupahakemus on käsitelty Ajovarman palvelupisteellä sekä koeharjoitukset sujuvat hyvin. Teoriakoeharjoituksia löydät omilta WebAuton sivuiltasi ja voit tulla harjoittelemaan myös autokoululle.

Jos sinulla on jo aikaisempi ajokortti, voit mennä teoriakokeeseen suoraan. Voit mennä teoriakokeeseen aikasintaan kuukautta ennen kuin täytät 18. Tarvittavat paperit kokeeseen saat autokoululta, josta myös varataan koeaika Ajovarman palvelupisteelle (A-katsastus Tommolankadulla). Huomioithan, että teoriakokeeseen mentäessä on oltava mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus. Teoriakoe maksaa 35 €, samalla voi myös maksaa ajokoekoemaksun 90 €.

B-luokan teoriakoe koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Suluissa näet virheiden maximimäärän. Monivalintakysymyksiä on 15(4), kuvakysymyksiä 50(7) ja riskientunnistamiskysymyksiä 5(1).

Ajo-opetus

Ajo-opetuksen voit aloittaa heti kurssin alussa. Ajotuntien käymiseen kannattaa varata aikaa pari kuukautta, sillä pääsemme liukkaanradalle ja simulaattoriin vain tiettyinä varattuina aikoina. Ajo-opetuksessa edetään vaiheittain käsittelytaidoista liikennetilanteiden kautta yhä itsenäisempään ajamiseen.

Ajo-opetusta on vähintään 10 tuntia. Tunneista yksi suoritetaan liukkaanharjoitteluradalla ja pimeänajo-opetus suoritetaan simulaattorissa.

Ajokoe

Ajokokeeseen voit mennä aikaisintaan täytettyäsi 18 vuotta. Lisäksi sinulla tulee olla kaikki vaadittava opetus suoritettuna mukaanlukien riskientunnistamiskoulutus. Myös teoriakoe tulee olla suoritettuna hyväksytysti. Ajokoe suoritetaan Ajovarman palvelupisteellä Tommolankadulla (A-katsastus) ja siihen on varattu aikaa 65 minuuttia, joista vähintään 40 minuuttia ajetaan liikenteessä. Jos ajokoe on hyväksytty, saat heti väliaikaisen ajoluvan, muovinen ajokortti postitetaan sinulle sen valmistuttua muutaman viikon kuluessa.

Jos ajokoe on hylätty, tutkinnonvastaanottaja määrää 1-5 lisäajotuntia ja varaamme autokoululla sinulle uuden ajokoeajan.

Riskientunnistamiskoulutus

1.7.2018 alkaen riskientunnistamiskoulutus (4h teoriaopetusta ja 4h ajo-opetusta) tulee olla suoritettuna ennen ajokoetta.

Jos sinulla on jo B-ajokortti tulee sinun suorittaa riskientunnistamiskoulutus määrätyssä 2 vuoden määräajassa ajokortin myöntöpäivästä lukien. Kurssin suorittamisen jälkeen saat autokoululta todistuksen jonka toimitat Ajovarman palvelupisteelle.